GEDRAGSKODE

Triathlonvereniging Trioss wil een gezellige en veilige vereniging zijn, waar een goede sfeer centraal staat en iedereen met plezier kan sporten.


Met deze gedragscode wil Triathlonvereniging Trioss vastleggen, wat wij verwachten van onze leden, onze vrijwilligers en bezoekers bij alle verenigingsactiviteiten. Mede hierdoor zijn we in staat een sfeer te creëren waarin iedereen zich veilig en prettig voelt. Mocht je ondanks deze gedragscode ergens tegenaan lopen, dan nodigen wij jou uit om in gesprek te gaan met de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging Paul Jansen.

Bij Triathlonvereniging Trioss:

  • Gaan we sportief met elkaar om.
  • Weten we dat een gesprek helpt en geweld niets oplost.
  • Helpen we elkaar waar dat nodig is, want samen kunnen we voor een goede, veilige omgeving zorgen.
  • Blijven we van de spullen van een ander af, ruimen we onze materialen op en houden de faciliteiten schoon.
  • Gaan we respectvol met elkaar om.
  • Tolereren we geen ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, roddelen, discriminatie, seksuele intimidatie en agressief gedrag.
  • Houden we ons aan de verenigingsregels, komen we afspraken na en spreken we elkaar aan op deze gedragsregels.

Het zou fijn zijn als iedereen bij machte is om meteen iemand op zijn/haar (grensoverschrijdend) gedrag aan te spreken. In de praktijk is dit niet altijd even gemakkelijk.

VERTROUWENS-PERS00N

Daarom is binnen de vereniging een aanspreekpunt ingericht: een vertrouwenscontact persoon (VCP).

Deze VCP kun je benaderen en die luistert naar jouw verhaal en ondersteunt jou bij de stappen die je kan nemen om het gedrag te stoppen.

De VCP gaat vertrouwelijk met de gesprekken om en zet geen stappen zonder dit eerst met jou te bespreken. De VCP is hiervoor opgeleid en weet ook wat de meldingsroute is. De VCP maakt, eventueel anoniem, een verslag en bespreekt dit met het bestuur.

Mocht jij het gevoel hebben dat het plezier door grensoverschrijdend gedrag niet meer aanwezig is, of voel je je niet veilig, dan kun je met contact opnemen met de VCP. Samen met jou probeert de VCP inzichtelijk te maken welke stappen jij kunt nemen.

Contactgegevens VCP Trioss:

Paul Jansen:
+31 6 23913898 of +31 412 646706 (bij voorkeur ’s avonds)
e-mail: jansencolen@home.nl